meditasjon

Tekst: Jeg har undrevist meditasjon og qigong siden 1996, jeg tilbyr meditasjonsveiledning gjennom skype, eller om det er praktisk, ved at vi møtes.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.