Oversetjing, korrektur osv./translation, proofreading etc.

Tekst: Eg har alltid vore glad i å skrive og set pris på godt språk i skriftleg tekst. I tillegg beherskar eg engelsk bra. Dersom nokon treng korrekturlesing, språksjekk, oversetjing (til/frå engelsk) osv. kan eg hjelpa med det. I've always liked to write and I appreciate good language in written text. I also master English quite well. If anyone needs proofreading, language check, translation (to/from English) etc. I can help out with that.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.