Tysk undervisning (konversasjon/grammatikk)

Tekst: Jeg er tysk lærer og har mye erfaring med undervisning på ulike nivåer. Vi kan bruke engelsk, fransk, spansk eller italiensk som hjelpe språk :).

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.