tyske o.a. fagbøker naturvitenskap og data gis bort

Tekst: har mange kasser med fagbøker på tysk og til dels engelsk og noen norske også.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.