Byggbiologi - Hus og helse

Tekst: kan gi råd rundt helseaspektene rundt boligen og arbeidsplassen: byggmaterialer,lys- og luftkvalitet, inneklima og ikke minst stråling fra mobil, el og jordstråling. vil du vite mer om temaet? www.husoghelse.no og det internasjonale nettverket: www.baubiologie.de

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.