oversettelse og reisetips - tyskland, Sveits,

Tekst: har tysk som morsmål og snakker flytende: engelsk (boddi USA), italiensk (bodd i Genova), fransk og noe gresk (boddi Thessaloniki og Athos) samt litt russisk (jobber med noen sosiale prosjketer i Kaukasus og Ukraina). kan dermed hjelpe med å forstå både språk og kultur i disse landene.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.