Practice Norwegian

Tekst: As a beginner learning Norweigan I want to practice it sometimes and correct my pronunciation.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.