Korrekturlesing

Tekst: Jeg har en unik evne til å finne grammatikk-, syntaks- og tegnsettingsfeil i både norske og engelske tekster. Har du en viktig innlevering du vil ha korrekturlest?

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.