LETS-medlemmer

Tekst: Jeg ønsker meg flere aktive medlemmer i Trondheims omraadet. Jeg vil derfor betale deg en halv time dersom du verver et nytt medlem. Og dersom du gjør en første handel med vedkommende saa skal du faa en halv time til.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.