Råd om dyr

Tekst: Eg har drive besøksgard, og har der lært mykje om mange forskjellige dyr. Eg kan gi deg generelle råd, og kvar du kan sjølv skaffe deg meir kunnskap.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.