Puls forssterkar krets

Tekst: Trenge hjelp ogeller råd i design av ein firkant puls forsterkar krets eg jobbe med som skal driva ein noko spesiell spole.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.