Hjelp til matlaging?

Tekst: I'll help with any kind of cocking and serving if you are having an event and need a helping hand.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.