tree-planting

Tekst: Har erfaring med å plante skog i Norge (hadde det som job en gang i Elverum SB Skog) Kan gjøre det meg selv, hvis du har plantene og plantehakke

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.