Vegetarisk/Vegansk livsstil

Tekst: Jeg kan gi tips og vise hvordan man kan komme i gang med et liv uten lidelse for dyra. Alt fra hvordan man skal begynne, hvor skal man kjøpe mat og hva slags mat som finnes i markedet. I tillegg kan jeg gi noen råd om kosthold og hvordan å holde seg sunn. Jeg har en bachelor i ernæring og er flink til å finne enkle og billige løsninger for å kunne trives godt uten kjøtt (eventuelt også egg og melkeprodukter hvis man ønsker). Det er bare å ta kontakt! 41580428

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.