Kritis og open tankgang

Tekst: Eg kan tilby help til Forståelse av informasjon og kunnskap. Måtar å seperera relevant og urelevnat kunnskap i dagens informasjons mangfåld.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.