Hydro/akvaponi

Tekst: Vil utforske muligheter for å starte mellomstore/store systemer i tilknytning til urbant jordbruk.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.