Låner bort verktøy!

Tekst: Jeg har en god del verktøy du kan låne ved behov. Klassisk verktøy som fastnøkler, pipenøkler, rørtenger og annet mekanisk utstyr. Har også dreiebenk for metall og et urmakerverksted å trekke veksler på. Verktøyet er av høy kvalitet. Det er viktig at du bruker det riktig, og at du erstatter det som eventuelt går i stykker. Velkommen!

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.