Tegnspråk

Tekst: ønsker du å lære deg noen tegn som du kan bruke i kommunikasjon med babyen din for eksempel? La oss møtes så jeg kan dele av min kunnskap. Jobber som tegnspråktolk :)

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.