ULL

Tekst: Eg vil lære å klippe sau, sortere, vaske og farge ulla, spinne, veve, strikke osv. Spesielt klipping og sortering eller veving skulle eg hatt nokon til å vise meg.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.