Gardsarbeid/dyrestell

Tekst: Eg er vakse opp på gard og kan arbeide som avløysar med dyrestell og som slåttehjelp. Har mest erfaring med sau. Kan også sjå til katter for folk som er på ferie. Ps: Eg kan ikkje køyre bil/traktor.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.