foreldrerådgivning skole

Tekst: Jeg har utdanning blant annet doktorgrad i pedagogikk og lang erfaring fra undervisningssystemet. Jeg kan hjelpe foreldre til barn og ungdom som sliter eller ikke finner seg til rette i skolesystemet med rådgivning om hvordan man bør gå fram for å best mulig støtte barnets/ungdommens utvikling og få skolen med på dette.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.