vedlikehold av trebåt

Tekst: Ønsker hjelp og rådgivning til å sette i stand eldre trebåt, blant annet skrifte av nagler

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.