Samtaler i emnet økolandsby

Tekst: Da vi sagte prøver å jobbe oss frem mot å gjøre gården om til en økolandsby er det ønskelig med samtaler med andre som har erfaring eller kunnskap innenfor emnet.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.