Hjelp til dansk?

Tekst: Jeg er dansk og kan hjelpe dig dersom du trenger hjelp å formulere dig på, eller lære, dansk.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.