Healing

Tekst: Jeg praktiserer energi Healing. Det gjør jeg ved å la healing kraften strømme gjennom meg og inn i en pasient der den vil fordele seg til de områdene den kan gjøre mest nytte. Dersom det er ønskelig å jobbe med et spesielt område av kroppen f.eks et vondt kne, hode, rygg, skuldre e.l. føler jeg på auraen i det aktuelle området og sender healende energi direkte dit. I tillegg praktiserer jeg fjernhealing.

Du får se flere detaljer om du melder deg inn eller logger deg på.