Hva er erfaringspoeng?

Erfaringspoeng Saldo
Utregning
Opptjent0.00
Forbrukt0.00
Tall 0 +0.00
Forklaring Dette er erfarings­po­engene dine. De il­lus­tre­rer hvor ak­tiv du har vært i LETS-sys­te­met, og lik­e­vek­ten mel­lom hvor mye du har gjort for an­dre og det an­dre har gjort for deg. Dette er sal­doen din. Den viser hvor mange timer du har tjent min­us det du har for­brukt.